คนคุณภาพประกอบด้วย (ค. ควายสามตัว)

ค. ควายตัวที่ 1

ค. คุณสมบัติ

  • ระดับสติปัญญา
  • ระดับการศึกษา
  • ความรู้ที่สั่งสม
  • ทักษะความชำนาญในงานที่ทำ
  • ประสบการณ์
  • ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว

 

ค.ควายตัวที่ 2

ค.คุณสมบัติ

– การเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในระดับที่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้

– ความสามารถในการยอมรับธรรมชาติที่แตกต่างกันของผู้อื่นได้

– ความสามารถในการปรับตัวเพื่อการอยูน่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างลงตัว

– นิสัยส่วนตัวในการดำเนินชีวิตและการทำงานที่เข้ากันได้ดีกับผู้อื่น

– การมองโลกในแง่ดีและมีความเป็นมิตรต่อผู้อื่น

– การมีความรักและเมตตาต่อผู้อื่น

 

ค. ควายตัวที่ 3

ค. คุณประโยชน์

– มีความสามารถในหารพึ่งพาตนเอง

– เป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้

– มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้

 

ที่มา : ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แสดงความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *