ทีมเวิร์คคือ ??

“ทีมเวิร์ค” หมายถึง กลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ที่มารวมตัวกันเพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย ๆ อย่างให้สำเร็จร่วมกัน ซึ่งปกติแล้วงานดังกล่าวนั้นจะไม่มีใครสามารถกระทำให้สำเร็จลุล่วงแต่เพียงคนเดียวได้

หัวใจของทีมเวิร์ค

 1. งานต้องได้ผล
 2. ผู้ร่วมทีมทุกคน ต้องมีความสุข

ลักษณะเด่นของ “ทีมเวิร์ค”

ทีมคุณภาพ คือทีมเวอร์คที่สามารถเข้าถึงผลสำเร็จสูงสุดทั้งในมิติของผลผลิตหรือผลลัพธ์ของการทำงาน และในมิติแห่งจิตใจของมวลสมาชิกนั่นคือ “ความสุข” ในการทำงานและหารอยู่ร่วมกัน ทีมเวอร์ค จะกลายเป็นทีมคุณภาพ “Quality Teamwork”  ประกอบด้วย ปัจจัยที่สำคัญ 3 ประการ คือ

 • คนคุณภาพ
 • ประสิทธิภาพการทำงาน
 • พลังร่วมแห่งหมู่คณะ

องค์ประกอบหลัก 5 อย่างของ “ทีมเวิร์ค”

ทีมงานใดก็ตามที่สามารถจัดได้ว่าเป็น ทีมคุณภาพอย่างแท้จริง ทีมดังกล่าวนั้นจะต้องเข้าองค์ประกอบหลักทั้ง 5 อย่างดังนี้

 1. สมาชิกทุกคน ต้องกลมกลืน
 2. งานที่ร่วมกันทำต้อง ลื่นไหล
 3. สมาชิกทุกคนต้องไฟแรง
 4. สมาชิกทุกคนต้องแบ่งปัน
 5. สมาชิกทุกคนต้องมั่นคง

พลังอำนาจในตนเองของมนุษย์ที่เป็นประโยชน์ต่อทีมหรือองค์กร

 1. ความสามารถทางสมองหรือพลังทางปัญญา
 2. ความสามารถทางกายหรือแรงกาย
 3. ความสามารถในการใช้อวัยวะร่างกาย
 4. ความสามารถทางจิตใจ
 5. ความสามารถทางจิตวิญญาณ

พลังอำนาจในตนเองของมนุษย์แต่ละคนทั้ง 5 อย่างชี้วัดกันด้วยความสามารถสูงสุดที่มนุษย์แต่ละคนสามารถเข้าถึงการใช้งานมันได้มากน้อยต่างกันเพียงใด

 

ที่มา : ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แสดงความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *