หอวังนนท์ สุดเจ๋ง! ชนะเลิศ ทักษะภาษาอังกฤษ SPU Spelling Bee Competition 2019

เมื่อเร็วๆนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถาบัน Andrew Biggs Academy เปิดเวทีสำหรับน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ในการโชว์ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ กับกิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ โครงการ SPU Spelling Bee Competition 2019 เพื่อส่งเสริมให้น้องๆเยาวชนหันมาสนใจภาษาอังกฤษและได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ

นอกจากนี้ภายในงาน ยังได้รับเกียรติจาก คุณแอนดรูว์ พีตรี บิ๊ก ประธานกรรมการการบริหาร บริษัท แอนดรูว์ บิ๊กส์ จำกัด ร่วมถ่ายทอดความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษและให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันฯในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ที่ทันสมัยและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ณ Exhibition Hall Zone A ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

สำหรับผลการแข่งขัน SPU Spelling Bee Competition 2019 ในครั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายศิโรฒม์ จามพัฒน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายปกรณ์เกียรติ อินสว่าง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  ได้แก่ นายกรรวี จันทร์โฉม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ดร.วิลาสินี ดาราฉาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้ดำเนินงานกิจกรรมโครงการฯ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สามารถสมัครเข้ามาร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีเงินรางวัลสูงถึง 5,000 บาท เพื่อให้นักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้เปิดโลกกว้าง

ทั้งนี้สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศ ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น จึงจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ให้เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกระดับ ไม่เพียงแค่ภายในมหาวิทยาลัย แต่ยังรวมถึงนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาอีกด้วย

#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPU-Dynamic-University #คณะศิลปศาสตร์ม.ศรีปทุม # SPUSpellingBeeCompetition2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กนกพงษ์ สาทสังข์  082-4995636  [email protected]

แสดงความคิดเห็น

comments