ประชาสัมพันธ์ Seminar for lnnovation and Technology [2019-2020] ประจำเดือนตุลาคม 2562

ประชาสัมพันธ์
Seminar for lnnovation and Technology [2019-2020]
ประจำเดือนตุลาคม 2562

สัมมนาโดย บริษัท, สถาบัน, มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและใครก็ตามที่ต้องการนำเสนอประสบการณ์หรือความสำเร็จในการทำงานให้กับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้และฝึกฝนเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
.
17 ต.ค. 2562 13.00-16.00
โครงข่ายปัญญาประดิษฐ์ และการประยุกต์ใช้สำหรับมือใหม่
โดยวิทยากรจาก Phetchaburi Rajabhat University
.
24 ต.ค. 2562 13.00-16.00
Introduction of Robot Programming Seminar
โดย คุณนวภัณฑ์ ศุภรัตน์ วิศวกรจากบริษัท IAI Robot (Thailand) Co., Ltd.
.
งานสัมมนาจัดขึ้นที่ ห้อง Co-space ชั้น 9 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามวันและเวลาดังกล่าว
.
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่
https://bit.ly/2pvlL12
.
ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 250 ต่อการอบรม
***สามารถนำชิ้นงานที่เกี่ยวข้องมาปรึกษากับวิทยากรได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Co-space ชั้น 9 อาคาร TGGS มจพ.
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทร. 02-150-9560
Email: [email protected]

แสดงความคิดเห็น

comments