เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงานสัมมนา The SuperApp for Digital Business Process Revolution

คุณพงศ์พีระ ชวาลาธวัช, รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับและเปิดงาน The SuperApp for Digital Business Process Revolution” seminar ณ Sora Room, โรงแรม Okura Prestige Bangkok ในวันที่ 26 กันยายน 2562

 

การสัมมนานี้ คุณจินดา ประภาวุฒิกุล, ผู้จัดการทั่วไป ทีม SIG/SSS บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ได้ให้ความรู้ในการบูรณาการ the SuperApp อาทิเช่น Analytics, Robot Automation, CRM, Workflow, E-Tax, Mobile App and Smart Message เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน และยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ คุณชนินทร์ ศุภภิญโญพงศ์ รองประธานกรรมการฝ่าย IT บริษัท ไดนาตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)  มาเล่าถึงประสบการณ์ และความสำเร็จของธุรกิจที่ได้ใช้ Analytics Systems มาพัฒนาระบบต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจชั้นนำเข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

 

แสดงความคิดเห็น

comments