“เพื่อน้อง..ได้อิ่มท้อง”

ยุทธ ด่านภักดีกุล รองกก.ผจก.และ คุณแอลแลน แจ่มเมฆ ผจก.ทั่วไป โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง  ของใช้ที่จำเป็นในครัว ให้กับ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านนนทภูมิ และ บ้านเฟื่องฟ้า

 

แสดงความคิดเห็น

comments