ดั๊บเบิ้ล เอ แยกขยะให้เป็นทุนการศึกษาเพื่อน้อง

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบทุนการศึกษา จำนวน 24 ทุน ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดบุยายใบ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากโครงการ “ขยะเพื่อน้อง” โดยพี่ๆ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้ร่วมกันคัดแยกขยะที่รีไซเคิลได้มาจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชนรอบโรงงาน แบ่งเป็นทุนเรียนดีแต่ยากจน และทุนนักเรียนจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน นับเป็นโครงการที่ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน และรณรงค์การคัดแยกขยะให้กับพนักงานเพื่อเห็นคุณค่าทรัพยากรและสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ตอบแทนสังคม

แสดงความคิดเห็น

comments