มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยมอบทุนการศึกษา

นางสาวอมรา  จันทร์เปล่ง กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย (Pfizer Thailand Foundation) (ซ้ายสุด) ร่วมกับนางสาวศศิภา จิระสุขทวีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (ขวาสุด) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ให้แก่ นางสาวธีรกานต์ จูวงษ์ และ นายธนานันต์ ชัยเพชร นักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสานต่อปณิธาน “ส่งต่อการให้” หรือ Pay It Forward ด้วยการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่มุ่งมั่นจะศึกษาต่อด้านแพทย์หรือเภสัชกร เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แสดงความคิดเห็น

comments