การเข้าสังคมแบบมืออาชีพ

การเข้าสังคมแบบมืออาชีพ

Social Manners

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นใจในการเข้าสังคมในระดับสากล โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาบุคลิกภาพ ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้เกี่ยวกับมารยาทสากลรวมถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทำให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมในระดับนานาชาติได้อย่างไม่เคอะเขิน

 

เนื้อหาหลักสูตร

 • การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • ทักษะการสื่อสาร
 • การแนะนำตัวเองและผู้อื่น
 • การทักทายและการต้อนรับ
 • มารยาทสากล
 • ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
 • คนมีเสน่ห์
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหาร
 • มารยาทการรับประทานอาหาร
 • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นใจในการเข้าสังคมในระดับสากล ผู้ที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพและบุคคลที่วไป

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-72 ต่อ 605-607,609-610 หรือ www.facebook.com/trainingdtc

 

 

 

 

 

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. ภพ.20  ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )
 4. ใบPay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที

 

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”

2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้

-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9

-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail:   [email protected]dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

 

แสดงความคิดเห็น

comments