ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

📌🎊✨ เดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีผลผลิต ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) -1.56% โดยมีปัจจัย ดังนี้
– กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก ลดลง 4.92% จากสินค้าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ยางพารา ผลไม้กระป๋อง เครื่องใช้ไฟฟ้า (เพิ่มขึ้นในสินค้าอุปกรณ์การแพทย์)
– กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ ลดลง1.14% จากสินค้าโลหะพื้นฐาน ปุ๋ยเคมี เภสัชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์โลหะ (เพิ่มขึ้นในสินค้าสุรา น้ำมันเชื้อเพลิง เม็ดพลาสติก ฯลฯ)
– กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 0.51% จากการเพิ่มขึ้นในสินค้ารถยนต์ (ตลาดในประเทศเติบโต) น้ำตาล เป็นหลัก (สินค้าที่ลดลง ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ รถจักรยานยนต์)

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://indexes.oie.go.th/industrial_status.aspx?idContent=1070

ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศง่ายๆ ด้วยตนเอง
โดยการตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านช่องทาง Online

http://indexes.oie.go.th/
**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวณดัชนีอุตสาหกรรมและสถิติอุตสาหกรรม
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**

รวบรวมข้อมูลและจัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก
☎️โทร 0 2391 5340 ต่อ 311-313
#สถาบันพลาสติก #PlasticsInstituteOfThailand #PIC
Website: http://www.thaiplastics.org/document.php?category=25
Line : @Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43

 

แสดงความคิดเห็น

comments