แซนวิช สำหรับร้านอาหารและกาแฟ

แซนวิช สำหรับร้านอาหารและกาแฟ

  • เรียนรู้การทำแซนวิช ที่สามารถทำขายได้จริง
  • การคำนวณต้นทุน และการเลือกซื้อวัตถุดิบ
  • การตีน้ำสลัด หัวใจหลักของการทำแซนวิช
  • บรรจุภัณฑ์และการห่อให้ปัง สด ใหม่ สะอาด
  • น้ำสลัดที่ต้องเข้ากันกับไส้
  • การจับคู่ไส้ชนิดต่างๆ
  • ขนมปัง ทั้งขนมปังขาว โฮลวีท และชาร์โคล
  • ไส้ต่างๆ ทั้งคาวและหวาน เช่น แซนวิชทงคัตสึ
  • แซนวิช แบบอเมริกา แบบยุโรปพร้อมเทคนิค การตัด การหั่น การห่อ
  • ได้รับใบประกาศนียบัตร รับรองโดย วิทยาลัยดุสิตธานี

 

แสดงความคิดเห็น

comments