ต้นไม้แห่งชีวิตเพื่อมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

ช่วงเทศกาลคริสต์มาสเป็นช่วงเวลาสำหรับการให้และแบ่งปันในเดือนธันวาคมของทุกปีเราจัดกิจกรรมเพื่อเชิญแขกที่พักเลือกบัตรขอพรที่เด็กเขียนเพื่อขอพรจากต้นไม้ เพื่อให้เด็กๆ ได้พรสมอย่างที่ปรารถนาทางโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซสได้จัดกิจกรรมเพื่อจัดหาของขวัญ ช่วยเหลือสนับสนุนเด็กผู้ด้อยโอกาสในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หลังการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นทางโรงแรมฯ ได้รับการช่วยเหลือจากแขกผู้เข้าพักร่วมบริจาคทั้งเงินและของเล่นมากมาย ทางโรงแรมฯ รู้สึกซาบซึ้งในความมีน้ำใจและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมดีๆ เพื่อน้องๆ ซึ่งโครงการ Wishing Tree ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการริเริ่มกิจกรรมและต่อเนื่องมาจนถึงในส่วนกิจกรรม “Tree for Life” โดยเป็นโครงการเพื่อสังคมของโรงแรมที่จัดขึ้นทุกปี นำเสนอโดยผู้จัดการทั่วไป มร. สเตฟาน ไฮซ์ ร่วมด้วยผู้บริหารและพนักงานจากโรงแรมฯ ส่งมอบสิ่งของบริจาคของเล่น อุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กในมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคมปีนี้ เด็ก ๆ มีความสุขและซาบซึ้งอย่างมากที่ได้รับสิ่งของที่ใจปรารถนา

บรรยายภาพ (จากซ้าย)

  1. มร. สเตฟาน ไฮซ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
  2. คุณปริยา อังสุวร กรรมการอำนวยการและเหรัญญิกมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

แสดงความคิดเห็น

comments