“กรมสรรพากร”  1 ใน 5 หน่วยงานต้นแบบของการเป็นระบบราชการ 4.0

“กรมสรรพากร”  1 ใน 5 หน่วยงานต้นแบบของการเป็นระบบราชการ 4.0  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.opdc.go.th/content/viewbook/NDc4NHx8MXx8dGh8fEVSeUZQ#book/2

แสดงความคิดเห็น

comments