วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญและพลังของเด็กในการสร้างสรรค์และร่วมพัฒนาชาติ จึงได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้คู่ความเพลิดเพลินแก่เด็กๆ  ผ่านฐานกิจกรรม 5 ฐาน คือ ฐานพฤกษาพาเพลิน ฐานพฤกษาอุกกาบาต ฐานพฤกษาปากระป๋อง ฐานพฤกษามหาสนุก พร้อมทั้งแจกของรางวัลมากมายและเนื่องในโอกาสวันเด็กปีนี้ ผอ.อ.ส.พ.ได้ให้ความสำคัญแก่เด็กในชุมชน พื้นที่ละแวกใกล้เคียงสวนพฤกษศาสตร์ฯ โดยได้สนับสนุนบัตรอภินันทนาการเข้าชมสวนฯ ฟรี พร้อมน้ำดื่ม อ.ส.พ. ในงานวันเด็ก ณ เทศบาลตำบลแม่แรม อีกทั้งจัดกิจกรรม CSR มอบความสุขสร้างพัฒนาทางความคิดให้แก่น้อง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าม่วง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ผ่านกิจกรรมจิตอาสานักอนุรักษ์ตัวน้อยและจิตรกรน้อยระบายสี

แสดงความคิดเห็น

comments