เปิดกิจกรรมรณรงค์ท่องเที่ยวชุมชนแอ่งเล็ก

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดตัวกิจกรรม “รณรงค์การท่องเที่ยวชุมชนและสัมมนาบล็อกเกอร์มาพาทัวร์ท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนท่องเที่ยวชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน รวมทั้งตัวแทนบล็อกเกอร์ และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ร่วมกันยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน สร้างตลาดใหม่เชื่อมโยงท่องเที่ยวชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เป็นการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งยั่งยืน ณ โรงแรม เซ็นทราศูนย์ราชการฯ เมื่อเร็ว ๆนี้

แสดงความคิดเห็น

comments