ภาคีเครือข่ายจังหวัดนนทบุรี ผนึกกำลังเด็กและเยาวชน ร่วมสร้างสรรค์ “จิตอาสา และพัฒนาเศรษฐีน้อยพอเพียง”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆ  ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสา และพัฒนาเศรษฐีน้อยพอเพียงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่คุณภาพสำหรับเด็กและเยาวชน” ในวันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม K-Expert Center ชั้น 2 ศูนย์การค้าจามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรวมพลังผลักดันนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นนักจิตอาสาที่สามารถขับเคลื่อนการทำงานทั้งภาคสังคม  ภาคการศึกษา ภาคจิตอาสา และภาคเศรษฐกิจภายในชุมชน ท้องถิ่น และภายในจังหวัดได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยผู้เชี่ยวชาญจาก K-Expert Center ในหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน” การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เศรษฐีน้อยพอเพียง…ใครๆก็เป็นได้”  โดยวิทยากรรับเชิญ ดร. อัจฉรา  โยมสินธุ์  หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  การแถลงข่าวสรุปผลโครงการ “จิตอาสา และพัฒนาเศรษฐีน้อยพอเพียงเพื่อเสริมสร้างพื้นที่คุณภาพสำหรับเด็กและเยาวชน”  ที่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี  และศูนย์ประสานงานเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี   (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้ร่วมมือกันจัดทำขึ้น ณ  พื้นที่นำร่องต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี  และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรมจิตอาสาและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  เพื่อพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้เป็นจังหวัดน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชน  โดยในพิธีการดังกล่าว มีหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั่วทั้งจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วม

12244273_1044911162233231_2836895304006003496_o

แสดงความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *