สานฝันอาชีพการบิน! วิทยาลัยการบินและคมนาคม ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท ไทยเอวิเอชั่น จำกัด ปั้นเด็กไทยสู่อุตสาหกรรมการบิน

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ บริษัท ไทยเอวิเอชั่น จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งหน้าพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่ภาคอุตสาหกรรมการบินในระดับสากล

 

ยุคนี้แนวโน้มของการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมด้านการบินมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภาคอุตสาหกรรมการบินเจริญเติบโตจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ติดอันดับต้นๆของโลก ก็ยิ่งทำให้ความตัองการบุคลากรที่จบทางด้านการบินสูงขึ้นตามไปด้วย วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นอีกหนึ่งที่มุ่งหน้าผลิตบัณฑิตคุณภาพออกสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่นี้

 

ทั้งนี้ วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ขึ้น ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่3จากซ้าย) และ พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ซ้ายสุด) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับ นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด(ที่3จากขวา) พร้อมด้วยนายชนภัทท์ จันทรุเบกษา รองกรรมการผู้จัดการ(ที่2จากขวา)และ นางชวัฉรา สิงหะ กรรมการบริหาร(ขวาสุด) ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40ปีศรีปทุม กทม.(บางเขน) ซึ่งภายในงานยังได้รับเกียรติจากอาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่2จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามฯในครั้งนี้ด้วย

 

ภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการบิน ส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตและพัฒนานักบินเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินระดับประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และด้านการบินร่วมกัน อีกทั้งเพื่อพัฒนาและใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน ทั้งด้านบุคลากรและด้านอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของชาติ และเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีขีดความสามารถแข่งขันในอาเซียน

 

นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาร่วมกันพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพทางด้านการบินให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะเป็นบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการบินที่ดีมีคุณภาพ และผลิตนักบินเข้าสู่ระดับประเทศพร้อมก้าวสู่ความเป็นนานาชาติในระดับสากล ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรมการบินนานาชาติในระดับสากลต่อไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช กล่าว

#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #วิทยาลัยการบินและคมนาคมม.ศรีปทุม

แสดงความคิดเห็น

comments