Sunshine International บริจาครถเข็นผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลลำลูกกา ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา คุณสายน้ำผึ้ง บางขุนเทียน Managing Director  และทีมงาน บริษัทซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลไม้อบกรอบ Fruitking   บริจาครถเข็นผู้ป่วย  ณ   โรงพยาบาลลำลูกกา ปทุมธานี   โดยนายแพทย์  นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำลูกกา และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น

comments