เชิญเที่ยวงาน “งานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 10” สินค้ามากมายให้ช้อป

ต้นกระบองเพชร เลือกซื้อสินค้ามากมาย ในงาน “งานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 10”

ศูนย์ข่าวศรีราชา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดงานสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 20 และนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และนิสิต รวมทั้งงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 10 ให้ผู้ที่สนใจเข้าชม และเลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิ ต้นไม้ ต้นกระบองเพชร ของใช้ต่างๆ เป็นต้น

วันนี้ (24 ส.ค.) ที่อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 10 โดยมี รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายพรชัย ถมกระจ่าง นายอำเภอศรีราชา นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร บุคลากร นิสิตร่วมในพิธีเปิด

รศ.ดร.บัญชา กล่าวว่า วันที่ 26 สิงหาคมนี้ เป็นวันครบรอบแห่งการสถาปนาวิทยาเขตศรีราชาปีที่ 20 วิทยาเขตศรีราชา นับเป็นวิทยาเขตแห่งที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 นิสิต 203 คน ปัจจุบัน วิทยาเขตศรีราชามีนิสิตทั้งสิ้น 10,281 คน

เนื่องในวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชาครบรอบปีที่ 20 วิทยาเขตได้กำหนดจัดงานวันสถาปนาวิทยาเขต และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม รวม 9 วัน ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นสำคัญ เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ และบริการวิชาการแก่ชุมชน

ทั้งนี้ กิจกรรมหลักประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการของนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก การจัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้สนใจ และการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพจากทุกภาคทั่วประเทศ ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมชม และซื้อสินค้าภายในงาน

 

หากอ่านบทความจบแล้ว ท่านใดสนใจซื้อ กระบองเพชร , ต้นไม้ กับทางร้าน cactus buffet ร้านขาย ต้นกระบองเพชร ออนไลน์ แหล่งรวม แคคตัส ที่ดีที่สุด สามารถเข้าไปเยี่มชมได้ที่ CactusBuffet.com

แสดงความคิดเห็น

comments