เที่ยวชม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้โบราณได้ที่ “งานเกษตร กำแพงแสน”

กระบองเพชร ไม้ดอก ไม้ปะดับ ไม้โบราณ ที่งาน “งานเกษตร กำแพงแสน”

อีกงานที่คนรักต้นไม้มักจะไปเดินอัพเดทต้นไม้ที่เพาะพันธุ์ใหม่ๆ เลือกซื้อ เลือกหาต้นไม้ กระบองเพชร ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้โบราณ ไม้หายากกันในงานนี้  มีการประกวดต้นไม้สายพันธุ์ต่าง และเป็นงานที่รวมเอาเทคโนโลยีการเกษตร งานวิจัย การทดลองเพาะพันธุ์พืชและสัตว์ เครื่องกล เครื่องมือทางการเกษตรจากนักศึกษา ม. เกษตร กำแพงแสน นิทรรศการทางการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ นำมาเผยแพร่ให้กับประชาชนที่สนใจ  งานนี้ ได้ทั้งต้นไม้ ได้ทั้งความรู้กลับบ้าน

กิจกรรมสาธิตและการอบรม

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

 • เวลา 11.00 – 12.00 น. การผลิตวัสดุปลูกคุณภาพสูง ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สระพระพิรุณ
 • เวลา 13.00 – 15.00 น. อบรมการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวาย ณ งานกล้วยไม้ Expo’
 • เวลา 14.00 – 15.00 น. กากน้ำหมักชีวภาพเพื่อการผลิตพืช ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สระพระพิรุณ

การแข่งขันและประกวด

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

 • เวลา 08.00 – 16.00 น. การประกวดร่ายรำไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทยและคีตะมวยไทย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • เวลา 08.00 – 16.00 น. การประกวดแต่งคำประพันธ์ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • เวลา 08.00 – 16.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการมวยไทย ณ อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • เวลา 08.00 – 16.00 น. การวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • เวลา 08.30 – 16.30 น. การแข่งขันประกวดปลากัด 6 ประเภท ณ บูธคณะประมง สระพระพิรุณ
 • เวลา 09.00 – 12.00 น. การประกวดโลกจิ๋วมหัศจรรย์ในตู้ปลาระบบนิเวศปิดจำลอง (Microcosm) ครั้งที่ 2 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • เวลา 09.00 – 15.00 น. การประกวดแข่งขันการจัดสวนโต๊ะ ณ งานกล้วยไม้ Expo’

งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

 • เวลา 10.00 – 13.00 น. ประกวดทำอาหารจากเนื้อไก่ลูกผสมตะเภาทอง

การแข่งขันกีฬา

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

 • การแข่งขันว่ายน้ำ รุ่นเยาวชน สระว่ายน้ำ 1 (สระจังหวัด)

กิจกรรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง เวทีกลาง งานเกษตรกำแพงแสน

วันเสาร์ 2 ธันวาคม 2560

 • เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวกระจุย

เผยแพร่ผลงานนิสิต

กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมดังนี้

 • เวลา 08.00 – 18.00 น. นิทรรศการณ์สวนผักคนเมือง และ Art gallery By Photo Club
 • เวลา 18.00 – 24.00 น. กิจกรรมเวที ร้อง เล่น เต้น โชว์ โดยนักเรียน และนิสิต
  ตลาดนัดนิสิต และการจำหน่ายสินค้า อาหาร และต้นไม้ขององค์กรกิจกรรมนิสิต

นิทรรศการด้านวิจัย “บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0” ณ สระพระพิรุณ

วันเสาร์ 2 ธันวาคม 2560

 • เวลา 10.00 – 12.00 น. คลินิกการจัดการดิน
 • เวลา 14.00 – 16.00 น. คลินิกการเลี้ยงไส้เดือน

หากอ่านบทความจบแล้ว ท่านใดสนใจซื้อ กระบองเพชร , ต้นไม้ กับทางร้าน cactus buffet ร้านขาย ต้นกระบองเพชร ออนไลน์ แหล่งรวม แคคตัส ที่ดีที่สุด สามารถเข้าไปเยี่มชมได้ที่ CactusBuffet.com

แสดงความคิดเห็น

comments