ท่านนาง ยอดแก้วมณี สุภานุวงศ์ (บุตรีเสด็จเจ้าสุภานุวงศ์) เข้าร่วมพิธีเททองหล่อยอดฉัตรพระธาตุท่าอุเทน”

หัวข้อข่าว : “ท่านนาง ยอดแก้วมณี สุภานุวงศ์ (บุตรีเสด็จเจ้าสุภานุวงศ์) เข้าร่วมพิธีเททองหล่อยอดฉัตรพระธาตุท่าอุเทน”

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ทีผ่านมาท่านนาง ยอดแก้วมณี สุภานุวงศ์ ( บุตรีเสด็จเจ้าสุภานุวงศ์ ประธานประเทศท่านแรกแห่ง สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว), รองรัฐมนตรี, รองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ พร้อมด้วยคณะผู้แทนฝ่ายฆราวาส และ คณะสงค์จากประเทศลาวได้เดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมพิธีเททองหล่อยอดฉัตรพระธาตุท่าอุเทน ที่วัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัด นครพนม ที่เป็นพระธาตุอันเป็นที่นับถือของประชาชนทั้งสองแผ่นดินไทย-ลาวมาแต่สมัยโบราณเพื่ออุทิศบุญกุศลหาดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 แห่งราชอาณาจักรไทย และ ดวงพระวิญญาณของเสด็จเจ้า สุภานุวงศ์ ประธานประเทศท่านแรกแห่งสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว, ในการนี้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องค์มนตรีพร้อมด้วยภรรยา, หม่อมหลวงสราลี กิติยากร, คุณ สมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ ประธานอำนวยการโครงการ, คุณ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี, พลอากาศตรีหญิง ทิพย์วิมล ทองอ่อน คณะกรรมการกิตติมศักดิ์โครงการ, นาย ประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมผู้ตางหน้าคณะสงค์ในประเทศไทยหลายรูปเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย และ นอกจากนี้ยังมีประชาชนผู้ให้ความสนใจในการแสวงบุญเข้าร่วมอย่างในพิธีอย่างมากมาย, ในนี้ท่านนาง ยอดแก้วมณี สุภานุวงศ์ ได้เป็นเกียรติขึ้นกล่าวในพิธีโดยท่านได้กล่าวถึงสายสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างสองชาติลาว-ไทยที่มีมายาวนาน และ ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ท่านนาง ยอดแก้วมณี สุภานุวงศ์ ได้ร่วมอนุโมทนาเพื่อความเป็นมงคลใแก่ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน และ รวมไปถึงบรรดาผู้นำพร้อมด้วยประชาชนทุกฯท่านทั้งสองชาติไทย-ลาว จ่งมีความพร้อมไปด้วยจตุรพิธพรชัย คือ พรที่จะทำให้เกิดความสวัสดีมีชัย ๔ ประการ คือ

๑. อายุ คือ ให้มีอายุยืน มีชีวิตที่ดี

๒. วรรณะ คือ ให้มีความสวยงาม มีชื่อเสียงเกียรติยศ

๓. สุขะ คือ ให้มีความสุขกายสบายใจมีความสะดวก

๔. พละ คือ ให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ มีพวกพ้องบริวาร

โดยพร ๔ ประการนี้เป็นพรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้

แสดงความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *