Celestica Thailand จับมือ วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ มช. ผลักดันนวัตกรรมงานวิจัยพลังงานพร้อมเปิดตัว INNERGY LAB

บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด (Celestica) ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีด้าน Smart Energy มาใช้ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานทดแทนและงานวิจัยด้านวิศวกรรม โดยได้เปิดตัว “บริษัท อินเนอร์จี แล็บ จำกัด” (INNERGY LAB CO.,LTD.) ขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่ง INNERGY LAB ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านนวัตกรรม Innovative Village และมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเข้าถึงพลังงานทดแทนแก่ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการเกี่ยวกับแอพพลิเคชันด้าน เซ็นเซอร์ (Sensor) และ IOT (Internet of thing) และดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้พลังงานของคนในท้องถิ่น

ปัจจุบันมี 3 โครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน ได้แก่ โครงการ Modular Farming มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ โดยเกษตรกรสามารถควบคุมปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชได้ ทั้งอุณหภูมิ แสง ความชื้น ธาตุอาหาร ทำให้สามารถปลูกพืชได้ในทุกพื้นที่และทุกสภาพอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์, โครงการ Solar Charging Station for Tourism ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนำร่องเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการท่องเที่ยวอัจฉริยะ หรือ Chiang Mai Digital Economy for Smart Tourism มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและติดตั้ง Solar Charging Station สำหรับการชาร์จพลังงานให้แก่อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ต่างๆ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และ โครงการ Micro inverter Development โดย INNERGY LAB ได้ทำวิจัยและพัฒนาผลิตอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กขึ้นสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงพลังงานทดแทนรูปแบบนี้และนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนได้ เนื่องจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไปจะใช้อินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่ทำให้มีต้นทุนที่สูงยากต่อการเข้าถึง

ทั้งนี้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน Digital รวมทั้งได้สร้างความร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนางานวิจัยและมุ่งสร้างสรรค์งานนวัตกรรม รวมถึงได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยภายในองค์กร หนุนนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์จริง ทั้งในด้านของการศึกษาที่มุ่งผลักดันให้พื้นที่ของวิทยาลัยฯ ก้าวสู่การเป็น Smart Campus และการดำเนินงานโครงการ/งานวิจัยอีกมากมายเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ส่วนในด้านของ บริษัท ซิเลสติกาเอง ถือเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านของการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก อาทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนอย่างโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ในจุดนี้จึงเป็นความร่วมมือกันที่น่าสนใจระหว่างหน่วยงานภาคการศึกษากับองค์กรเอกชนที่ร่วมกันสร้างบทบาทและความร่วมมือให้เกิดขึ้นจริงระหว่างภาคอุตสาหกรรมในการเข้ามาช่วยเหลือภาคการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา งานวิจัย หลักสูตร และระบบการเรียนการสอนในอนาคตต่อไป เอื้อไปจนถึงการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกิดผลสัมฤทธิ์ไปพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

ได้ในที่สุด โดยบริษัท อินเนอร์จีแล็บ จะเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือนี้ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.innergylab.com/

บริษัท อินเนอร์จี แล็บ จำกัด (มนธิชา สุขเสาร์ Tel. 086 920 3935)

แสดงความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *