SPU : ม.ศรีปทุม ชลบุรี จับมือ โอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา MOU เพิ่มโอกาสการเรียนรู้พัฒนาทักษะการทำงานให้แก่นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย อิสรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ Ms.Lina Abdullah ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา  ณ  Atara Mall ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  เพื่อบันทึกความเข้าใจและสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มาปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ในโรงแรม โอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ก็เพื่อร่วมกันคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ไปปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  , ร่วมผลิตบัณฑิตให้สามารถพัฒนาทักษะและมีความชำนาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน, สร้างสรรค์งานวิจัย และงานบริการวิชาการสู่สังคม, การร่วมมือในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ชุมชนและนักศึกษา ให้เป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพคู่คุณธรรมต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตต่อไป

http://www.east.spu.ac.th/admission

 

#ม.ศรีปทุม ชลบุรี #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

แสดงความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *