ก.แรงงาน เดินเครื่องจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ Safety Thailand Safety Together

 

กระทรวงแรงงาน จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ มุ่งสร้างความร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืน

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.ร่วมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัด“งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ ภายใต้ชื่องาน “Safety Thailand Safety Together : ร่วมแรงร่วมใจ ประเทศไทยปลอดภัย” ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน ตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียอันเนื่องมาจาก   ความไม่ปลอดภัยและโรคจากการทำงาน อีกทั้งยังเป็นเวทีถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมไปถึงเพื่อประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น และบุคลากรด้านความปลอดภัยดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้สถานประกอบกิจการอื่น ๆ  ได้ปฏิบัติตาม

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมในปีนี้ประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ Safety Thailand การให้ความรู้ทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ ด้านการบริหารจัดการ นวัตกรรมความปลอดภัยจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา การประกวด Brand Ambassador “Safety Smart & Smile Contest 2017”  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบันเทิงบนเวที อาทิ ทอล์คโชว์ หัวข้อ กันภัย ดีกว่ากู้ภัย เสียงจากใจคนกู้ชีพพลิกชีวิต โดย ฝันเด่น จรรยาธนากร การแสดงมินิคอนเสิร์ต “เอิ้นขวัญ วรัญญา” จึงขอเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมชมงานในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  โทรศัพท์   ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑ หรือ www.Tosh.or.th

แสดงความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *