SPU : สร้างผู้นำ “เพาะพันธุ์ต้นกล้าพัฒนาผู้นำนักศึกษา” คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม 2560

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ต้นกล้าพัฒนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2560   ระหว่างวันที่ 26 – 29  พฤษภาคม 2560  ณ เขตรักษาพันธุ์สัตย์ป่า ตะเบาะ-ห้วยใหญ่  จังหวัดเพชรบูรณ์

อาจารย์พีรพัฒน์ พรหมมาศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม “โครงการเพาะพันธุ์ต้นกล้าพัฒนาผู้นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560” เพื่อให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เพิ่มพูนศักยภาพ เสริมสร้างความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมเวิร์ค ปลูกฝังระเบียบ วินัย คุณธรรม และความรับผิดชอบ ฝึกการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการจัดการความรู้ KM : (Knowledge management) สร้างความรักความผูกพันในหมู่คณะและความภาคภูมิใจในสถาบัน อีกทั้งยังสร้างความรักความผูกพันระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันให้แนบแน่นยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2560  ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

#ม.ศรีปทุม #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #คณะนิติศาสตร์SPU

 

แสดงความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *