ข่าว SISB – โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี (SISB) จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรีจัดพิธีวางศิลาฤกษ์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
กรุงเทพฯ ประเทศไทย 27 กุมภาพันธ์ 2560 – โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี ภายใต้การบริหารงานของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ หรือ SISB เริ่มการก่อสร้างสาขาธนบุรี และได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี เป็นโรงเรียนแรกของโรงเรียนนานาชาติงคโปร์ที่ได้มีการเปิดที่เขตธนบุรี ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 8 ไร่ สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 750 คน โดยเปิดการเรียนการสอนนักเรียน ตั้งแต่อายุ 2 – 12 ปี (ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) ด้วยหลักสูตรของประเทศสิงคโปร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ จีน และไทย เป็นสื่อการสอน ภายในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี ประกอบด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิ สระว่ายน้ำขนาด 25 เมตร อาคารเอนกประสงค์ในร่ม  โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องดนตรี  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ และสนามกีฬากลางแจ้ง คาดว่าจะเปิดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ ในปีการศึกษา 2560-2561
นายยิว ฮอค โคว ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท เอสไอเอสบี และประธานคณะกรรมการโรงเรียน SISB (ประชาอุทิศ) กล่าวว่า “รู้สึกตื่นเต้นและยินดีกับการขยายสาขาใหม่ในครั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรีเป็นสาขาที่ 5 ของกลุ่ม เอสไอเอสบี จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะนำหลักสูตรสิงคโปร์ ซึ่งมีเอกลักษณ์ด้านการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทั้งภาษาอังกฤษ จีน และไทย และยังถือเป็นการเติบโตที่สำคัญของโรงเรียนด้วย”
นายยิว ฮอค โคว ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรีพร้อมหลักสูตรการศึกษา  และสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในโรงเรียน อาทิ ศูนย์กีฬา และ ศิลปะ สำหรับที่นักเรียนจะสามารถที่จะไล่ตามความรักของพวกเขาในการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆภายในโรงเรียน หน้าที่หลักของทางโรงเรียนก็คือการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคน”
ในปี 2556 กลุม่ เอสไอเอสบี ได้มีการขยายตัว และได้เปิดวิทยาเขตที่สามของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิในจังหวัดสมุทรปราการ และในปี 2559 กลุ่ม บริษัท ได้ฉลองการครบรอบ15ปี ด้วยการเปิดตัวชุดอาคารเรียนหลังใหม่ระดับมัธยม โครงการอาคารชุดใหม่นี้เป็นการขยายพื้นที่ของโรงเรียนสาขาประชาอุทิศซึ่งมีความกว้างถึง 9.5 ไร่ ประกอบด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิ ศูนย์กีฬาที่ หอประชุม และหอพัก และภายในปี 2560 ทาง กลุ่ม บริษัท เอสไอเอสบีได้เริ่มการก่อสร้างสาขาเชียงใหม่ซึ่งเป็นสาขาแรกในภาคเหนือ
– จบ-
ประวัติโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ  ผู้นำด้านบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติระบบสิงคโปร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 สาขา หลักสูตรการเรียนการสอนที่ใช้ในโรงเรียน ได้แก่ หลักสูตรสิงคโปร์ และหลักสูตรจากสหราชอาณาจักร
ชื่อของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ  ได้รับแรงบันดาลใจจากชื่อของสาขาแรก ซึ่งโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ เป็นผู้ริเริ่มนำหลักสูตรการเรียนการสอนระบบสิงคโปร์มาใช้ในประเทศไทย โดยโรงเรียนมีหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพที่สูง ให้สมกับที่ท่านทั้งหลายมอบความไว้วางใจให้แก่ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ
โดยหลักสูตรจะเน้นเป้าหมายทางภาษา มีเอกลักษณ์การสอนที่หลากหลายภาษา  เน้นเรื่องการดูแลนักเรียนให้อยู่ในความปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายต่อการเรียนรู้ เพิ่มโอกาสในการฝึกฝนให้ผู้เรียนเป็นเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นผู้นำในอนาคต โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ มีนักเรียนมากกว่า 1,600 คน จาก 30 สัญชาติ  ได้รับการสนับสนุนจากครูผู้สอนที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ มากกว่า 20 ประเทศ สังคมของเราจึงเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ประชาอุทิศป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย  ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ  โดยสถาบันการสอบจากประเทศสิงคโปร์  และคณะกรรมการการประเมิน (SEAB) ในปี 2549 รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการสอบอย่างเป็นทางการสำหรับการสอบ iPSLE.
โรงเรียนได้รับการอนุมัติรับรองผลสอบจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (CIE) ให้จัดดำเนินการสอบ IGCSE, AS และ A  Level นอกเหนือจากนั้นยังได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน ให้เป็นศูนย์ฮั่นปั้นเพื่อดำเนินการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) สำหรับนักเรียน (CIE).
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก The Council of International Schools (CIS) และ The New England Association of School & Colleges (NEASC) ว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือระดับโลก
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ  ยังได้รับใบอนุญาตที่มีลิขสิทธิ์รางวัล Basic Independent Award จากดยุคแห่งโครงการรางวัลนานาชาติเอดินเบอระ ซึ่งเป็นโปรแกรมชั้นนำที่ได้รับรางวัลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเยาวชนทั่วโลก
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ ในระบบการศึกษาที่มีคุณภาพในประเทศไทย และยังคงเป็นองค์กรที่เติบโต อุทิศตนเพื่อยกระดับให้โรงเรียนให้ก้าวไปสู่การศึกษาระดับโลกอย่างต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *