กสร. จับมือที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ ผลักดันโมเดลแรงงานสัมพันธ์ ๔.๐ แก้ปัญหาข้อพิพาทแรงงาน

กระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จับมือที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์นำโมเดลแรงงานสัมพันธ์ ๔.๐ ใช้แก้ปัญหาข้อพิพาทแรงงาน อย่างมีจริยธรรมและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศในอนาคต

นายอภิญญา สุจริตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์ให้กับที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์” ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ เขตดินแดง กรุงเทพฯ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ว่า
ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ คือบุคคลที่นายจ้างหรือลูกจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการยื่น
ข้อเรียกร้องหรือเจรจาต่อรอง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘  บทบาทของที่ปรึกษาฯ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้าใจ และการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทด้านแรงงาน ร่วมถึงการสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการลงทุนและการพัฒนาประเทศ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันนี้เป็นสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกัน ในการพัฒนาส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในรูปแบบทวิภาคีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์
ภายใต้กรอบนโยบาย “ไทยแลนด์ ๔.๐” ของรัฐบาล

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวต่อไปว่า กสร.ได้นำเสนอรูปแบบการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนจริยธรรมซึ่งพัฒนามาจากศาสตร์พระราชาเรื่อง
ความสามัคคี คือโมเดล“แรงงานสัมพันธ์ ๔.๐” ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างจะร่วมกันในการออกแบบสภาพการจ้าง การทำงาน กระบวนการเจรจาต่อรองโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและความปรารถนาดีที่มีระหว่างกัน รวมถึงความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร ที่มีต่อสังคมและต่อประเทศชาติ ให้ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์นำไปใช้เป็นแนวทางในการให้คำปรึกษา และพัฒนางานส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ด้วย

แสดงความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *