ขอเชิญร่วมพิธีเปิด “เทศกาลนิทรรศการภาพถ่ายเชียงใหม่ : Chiang Mai Photo Festival 2017 ” 3 ก.พ.นี้

เทศกาลภาพถ่ายเชียงใหม่ Chiang Mai Photo Festival 2017 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

เทศกาลภาพถ่ายเชียงใหม่ก่อตั้งและดำเนินโครงการโดยสาขาวิชาศิลปะ การถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดดำเนินการทุก 2 ปี โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนหลักโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคเอกชนของประเทศไทย

CMPF หรือ Chiang Mai Photo Festival มีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอผลงานศิลปะถ่ายภาพแนวร่วมสมัยโดยมุ่งเน้นไปที่ศิลปินรุ่นใหม่ แพลตฟอร์มที่สนับสนุนทั้งพื้นที่และโอกาสแก่ศิลปินรุ่นใหม่ อีกทั้งทำหน้าที่เชื่อมโยงผลงานสร้างสรรค์สู่สายตาสาธารณะชน โครงการเทศกาลภาพถ่ายเชียงใหม่โดยสาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายมหาลัยชั้นนำที่จัดการเรียนการสอนศิลปะภาพถ่ายทั้งในประเทศไทย และกลุ่มมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก

Main Exhibition จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

“YOUNG EYES+” นำเสนอผลงานความหลากหลายของของศิลปินรุ่นใหม่จากนานาประเทศ เพื่อนำเสนอภาพจากมุมมองสายตาที่หลายหลาย ภาพรวมของนิทรรศการ นำเสนอบนประเด็นเฉพาะ จากความสนใจของแต่ศิลปิน แต่เต็มไปด้วยแง่มุมและเรื่องราว
ที่น่าสนใจ ภัณฑารักษ์โดยอาจารย์ กรรณ เกตุเวช ผู้อำนวยการเทศกาลภาพถ่ายเชียงใหม่

“Body as Encounters” โดย Zhuang Wubin โดยภัณฑารักษ์และนักวิชาการภาพถ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวสิงคโปร์ ด้วยผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงของเอเชีย จากยุค 70 มาจนถึงปัจจุบัน นำเสนอแนวคิดและรูปแบบการใช้กล่องถ่ายภาพเพื่อบันทึกบุคคลตนเอง

“Collective Experiences” โดย Patricia Lois Nuss ภัณฑารักษ์ผู้คัดเลือกผลงานภาพถ่ายจากประเทศอเมริกาเพื่อนำเสนอการรับรู้ถึงตัวตน สถานที่ และช่วงเวลา

เชียงใหม่ยังถูกเติมเต็มด้วยนิทรรศการย่อย Side Exhibition บนพื้นที่แกลลอรี่เอกชนและพื้นที่สาธารณะอีกกว่า 20 จุด โดยเฉพาะบนพื้นที่พิพิธภัณฑ์หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จัดแสดงผลงานของเหล่าศิลปินจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ที่ถูกร้อยเรียงความงดงามของภาพถ่ายได้อย่างครบถ้วน นิทรรศการโดยศิลปินชาวต่างชาติที่พำนักในเมืองไทย เจ้าของรางวัลภาพถ่ายระดับโลก ที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้รักและสนใจในศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัย ตลอดเดือนกุมภาพันธ์

เพื่อบริการวิชาการแก่สาธารณะชน นอกเหนือจากนิทรรศการภาพถ่าย กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การบรรยายและฝึกปฏิบัติ แก่ประชาชนและเยาวชนผู้สนใจ นิทรรศการหลักและนิทรรศการย่อย กิจกรรมอบรม และบรรยายหลากหลายรูปแบบ ทุกนิทรรศการ รวมถึงกิจกรรมอบรมและบรรยายทั้งหมดในเทศกาลภาพถ่ายเชียงใหม่นี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเปิดประสบการณ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลภาพถ่ายเชียงใหม่

โครงการนี้เกิดขึ้นได้ด้วยแรงสนับสนุนจากองค์กรของรัฐและเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ในโอกาสนี้เทศกาลภาพถ่ายเชียงใหม่


นิทรรศการภาพถ่าย โดยศิลปินจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบไปด้วย 3 นิทรรศการ ได้แก่

– นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่บันทึกไว้ ในงานพระราชพิธีต่างๆ

ผลงานโดย : รชฏ วิสาราณกุล

– นิทรรศการภาพถ่าย ฟิล์มขาวดำ อินฟราเรด “สามกรุง”
ผลงานโดย : สมศักดิ์ พัฒนพิทูยร์

– นิทรรศการภาพถ่ายจากคณะกรรมการบริหาร สมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลงานโดย : สุรินทร์ บัญญัติปิยะพจน์, บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ, สุรพล สุคำทัศน์

ที่ปรึกษาโครงการ : ฐาปน สิริวัฒนภักดี : นิติกร กรัยวิเชียร
ผู้ดำเนินโครงการ : อลิซ วิชช์โชติ
ภัณฑรักษ์ : อลิซ วิชช์โชติ

กำหนดการพิธีเปิด “เทศกาลนิทรรศการภาพถ่ายเชียงใหม่”
Chiang Mai Photo Festival 2017
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ มช.)
239 ถ. นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๗.๑๐ น.พิธีกรกล่าวต้อนรับและประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆภายในงานและนําเข้าสู่ช่วงพิธีการ

เวลา ๑๗.๑๐ – ๑๘.๐๐ น.  พิธีเปิด

• รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

• อาจารย์กรรณ เกตุเวช ผู้อํานวยการโครงการ กล่าวความเป็นมาของการจัดงาน แนะนําผู้ก่อตั้งและผู้ดําเนินโครงการ “เทศกาลนิทรรศการภาพถ่ายเชียงใหม่” Chiang Mai Photo Festival 2017

• รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กล่าวถึงความร่วมมือ

• นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวและตัดริบบิ้นเปิดงาน  พรอ้มถ่ายภาพร่วมกันกับแขกผู้มีเกียรติ

เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ร่วมชมนิทรรศการและรับประทานอาหารว่าง (Curators Talk Activity Include)

*** กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แสดงความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *