มูลนิธิไทยคมหนุนโปรแกรม Micro Worlds Pro สร้างนักพัฒนาชุมชนรุ่นจิ๋วแห่งบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์

มูลนิธิไทยคมจัดอบรมโปรแกรม Micro Worlds Pro โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ให้กับเยาวชนบ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 20 คน โดยมีอาจารย์ภาวนา วงศ์โสม อดีตศึกษานิเทศก์ กระทรวงศึกษาธิการประจำจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรพิเศษ หวังให้มีทักษะการคิดวางแผนก่อนการทำงานพร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการเรียน การใช้ชีวิต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนต่อไป ทั้งนี้ คุณสมิทธิ์ จันทนป ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิไทยคม ให้เกียรติเป็นประธานจัดงาน ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

งานของมูลนิธิไทยคมมุ่งเน้นให้ โอกาส สร้างอนาคต เยาวชนไทยมากกว่า 24 ปี ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ช่วยเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทยมาอย่างยาวนาน จัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” หรือศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน ณ บ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยนำเอาหลักการสร้างศูนย์มาจาก The Media Lab of Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและคนในชุมชน

จากพื้นที่เล็กๆ ที่ “น้าน้อย” หรือ สนิท ทิพย์นางรอง ได้อุทิศเพื่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชนกับคอมพิวเตอร์เพียง 1 เครื่อง มาวันนี้ มันได้กลายเป็นคลังทางปัญญาให้กับชาวบ้านและเด็กๆ ในชุมชน พัฒนาจนเกิดเป็น “ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” ที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนา โดยมีต้นแบบจาก MIT สามารถใช้สอยทุกตารางเมตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมคอมพิวเตอร์ 14 เครื่องและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีพื้นที่กลางห้องใช้ทำกิจกรรม

โดยล่าสุดระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคมที่ผ่านมา เด็กๆ ในชุมชนบ้านลิ่มทองร่วม 20 คน มีโอกาสเข้าอบรมการใช้โปรแกรม Micro Worlds Pro กับอาจารย์ภาวนา วงศ์โสม อดีตศึกษานิเทศก์ กระทรวงศึกษาธิการประจำจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาถ่ายทอดวิธีใช้งานโปรแกรมนี้เพื่อฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบตามหลักการ Plan-Do-Check-Action เริ่มจาก 1.การวางแผน(Plan) 2.การลงมือปฏิบัติตามแผน(Do) 3.การตรวจสอบผลการดำเนินงานว่ามีปัญหาต้องแก้ไขในขั้นตอนใดบ้าง(Check) 4.การปรับปรุงส่วนที่มีปัญหาและแนวทางปฏิบัติงานที่ได้ผลสำเร็จ(Action)

อาจารย์ภาวนา เผยว่า “การที่เด็กๆ ต้องคิดวางแผนก่อนจะป้อนคำสั่งลงในโปรแกรมและถ่ายทอดความคิดของตัวเองออกมาเป็นรูปกราฟฟิกตามแผนงานที่ตัวเองวางไว้ เป็นการฝึกฝนกระบวนการคิดเริ่มตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการมองเห็นปัญหาและหาแนวทางแก้ไข หากทำผิดขั้นตอนโปรแกรมจะบังคับให้กลับมาเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อเขาต้องกลับมาเริ่มต้นทำใหม่ก็จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองว่าต้องทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนงานจึงจะสำเร็จ”

ด้านคุณสมิทธิ์ จันทนป ผู้จัดการโครงการมูลนิธิไทยคม กล่าวว่า “การศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ครูจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และมีบทบาทสอนเป็นหลัก ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้คิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นออกมาได้น้อย ซึ่งสำหรับเด็กในรุ่นใหม่นี้จะให้ความสนใจกับเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์มากกว่าการนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียน มูลนิธิไทยคมจึงจัดอบรม Micro Worlds Pro ขึ้น โดยใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อการสอนที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของเด็กรุ่น Gen-C เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนชุมชนบ้านลิ่มทองได้ฝึกฝนวิธีคิดให้มีการวางแผนก่อนลงมือทำจนไปถึงกระบวนการแก้ไขปัญหา และรู้จักการใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์สูงสุดครับ”

การให้ “โอกาส” ทางการศึกษาช่วยสร้าง “อนาคต” ที่ดีกว่าแก่เยาวชนไทย สิ่งที่มูลนิธิไทยคมมอบให้ไม่ใช่แค่ความช่วยเหลือหรือทุนทรัพย์ แต่เป็นสิ่งที่ยั่งยืนและมีคุณค่ามากที่สุด นั่นคือการให้ปัญญา “มูลนิธิไทยคม ให้โอกาส สร้างอนาคต”

แสดงความคิดเห็น

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *