นายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ นายกสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย (SHSTA)

นายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ นายกสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย (SHSTA) ได้กล่าวไว้ว่า… วันนี้เป็นวันที่มีความหวังในการที่จะผ่านวิกฤตในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลง ขยับงานด้านผู้สูงอายุไปอีกขั้น ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ เพื่อพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย และเพื่อคนไทยทุกๆคน ที่จะได้มีงานการบริการด้านสุขภาพผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เป็นตัวอย่างการดูแลที่ดีในระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ ในวันที่ “คำมั่นสัญญา” คือสัจจะวาจา ที่จะนำพาสังคม ประเทศ และสมาชิกทุกคนเดินไปในทางนี้ ทางที่งานมาตรฐาน จรรยาบรรณ จริยธรรม ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลได้บรรจบกัน เพื่อให้งานผู้สูงวัยได้สว่างไสว และมีความยั่งยืน ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก การแข่งขันที่เข้มข้น และความคาดหวังจากสังคม ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อคนไทยทุก ๆ คน

แสดงความคิดเห็น

comments