เสริมนโยบายดำเนินงานรัฐบาล รณรงค์ความปลอดภัยวิถี ‘นิว นอร์มอล’ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – วันที่ 13 กรกฎาคม 2563: พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายการดำเนินงานของภาครัฐบาล โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ นำโดย สุชีรา ลีลาสาธิตกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก และ พีรเดช เจริญดิเรกทรัพย์ (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ ธนกร ศรีสุขใส (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในโอกาสจัดกิจกรรม “เวทีระดมความคิดเห็นการสื่อสารรณรงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการ ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19” ณ ห้องวิภาวดีบอลล์รูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ภายในงาน หลังจากการกล่าวเปิดงานโดย อิทธิพล คุณปลื้ม ได้มีการรายงานกลยุทธ์และผลการดำเนินงานจากภาครัฐบาลต่อการบริหารจัดการต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในไตรมาสที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอวิดีทัศน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อ “รวมผลการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” จัดทำโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังมีการจัดเวทีอภิปรายระดมความคิด โดยมี นพ. ทวีศิลป์. วิษณุโยธิน เป็นผู้ดำเนินการสนทนาหลักร่วมกับที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันต่อผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมได้กำชับถึงมาตรการด้านสุขภาพและสุขอนามัยในสถานการณ์ปัจจุบัน และเน้นย้ำต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านถึงความสำเร็จในการดำเนินนโยบายต่างๆที่ผ่านมาเพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติเช่นนี้ไปได้

สำหรับการจัดงานกิจกรรมดังกล่าว โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ได้เตรียมความพร้อมจัดรูปแบบห้องประชุมและที่นั่งของผู้เข้าร่วมงานตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing (โซเชียล ดิสแทนซิ่ง) อย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นตัวอย่างการปฏิบัติของสถานประกอบการโดยทางโรงแรมฯ ได้เน้นย้ำความเข้มงวดของการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตรของผู้เข้าร่วมประชุมในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นระหว่างช่วงเวลานั่งประชุมหรือช่วงเวลาพักระหว่างกิจกรรม รวมทั้งยังมีการกำหนดจำนวนผู้เข้าประชุมให้สอดคล้องกับสถานที่และขนาดของห้องประชุมและสัมมนา โดยกำหนดพื้นที่ 4 ตารางเมตร ต่อ 1 คน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่โรงแรม ต้องสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ซึ่งได้แบ่งหมวดพื้นที่อย่างละเอียดครบถ้วนเพื่อให้แขกทุกท่านสามารถสแกนเข้า-ออกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และที่สำคัญที่สุดคือการเน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมตลอดเวลาการประชุม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี

ภาพแรก จากซ้ายไปขวา
1. ณัฐธิดา ใจชุนสกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
2. สุชีรา ลีลาสาธิตกุล ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
3. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4. พีรเดช เจริญดิเรกทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองรายการอาหารได้ที่ 02 541 1234 หรืออีเมลล์ [email protected]

แสดงความคิดเห็น

comments