วิศวกรไทย กับทฤษฎี AI ระดับโลก

เนื่องจากช่วงนี้มีการผลักดันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และถือว่าเป็นยุค digital disruption ซึ่งมีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญ

จึงขอโอกาสนำเสนอ Machine Interactive Environment หรือ MIE ทฤษฎี AI ของนาย ธนิก นิธิพันธวงศ์ ที่ตีพิมพ์ไปเรียบร้อยแล้วทางแพลตฟอร์มออนไลน์ Medium ฉบับอินเตอร์ภาคภาษาอังกฤษกับปรัชญาที่ว่า “AI รู้เยอะกว่าเราได้ แต่จะรู้ดีไปกว่าเราไม่ได้”

MIE คือแนวคิดที่ทำมากกว่าการเอาหุ่นยนต์ไปไว้ในห้อง แต่เป็นการแปลงสภาพพื้นที่ใช้สอยให้เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่และวางระบบกลไกย่อยไว้ตามจุดต่างๆ แล้วให้คอมพิวเตอร์ดำเนินงานโดยมีเจ้าหน้าที่หลายๆหน่วยคอยควบคุมและประสานงาน เพื่อเป็นการเปิดให้มีการนำนวัตกรรม AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสำเร็จพร้อมรับมือสภาวะหุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์ที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ในอนาคต

เรียนเชิญท่านที่สนใจอ่านเนื้อหาทั้งหมดได้ที่นี่

แสดงความคิดเห็น

comments