การมอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563 แด่อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ประจำปีพุทธศักราช 2536

วันนี้ (22 พ.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องรับรองชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สะพานขาว กรุงเทพมหานคร นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้การต้อนรับและมอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563 แด่อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ประจำปีพุทธศักราช 2536 โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะอนุกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ร่วมแสดงความยินดี

สำหรับในปีนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติประกาศสดุดีให้อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ได้รับฉายา “กวีรัตนโกสินทร์” เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563 กิจกรรมปีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) ได้มอบรางวัลให้กับผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ.2563 และรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อประกาศเกียรติคุณสดุดียกย่องผู้สูงอายุแห่งชาติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม วางตัวอยู่ในสังคมโดยธรรมทำประโยชน์ต่อสังคม เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน

โดยมี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุได้ที่..
https://www.facebook.com/OlderDOP

แสดงความคิดเห็น

comments