OPENHOUSE & WORKSHOP ในหัวข้อ “เปิดโลกนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของการพิมพ์ด้วย UV สำหรับงานอุตสาหกรรม”

OPEN HOUSE & WORKSHOP
19 Feb, 13:00 – 20 Feb, 16:30
บริษัท โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจำหน่าย เครื่องจักรเลเซอร์และเทคโนโลยีทางด้านแสงในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทั้งที่เป็นเครื่องจักรระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติในรายการผลิต ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน OPENHOUSE & WORKSHOP ในหัวข้อ “เปิดโลกนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของการพิมพ์ด้วย UV สำหรับงานอุตสาหกรรม” โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Mimaki Thailand

บริษัท โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรวมถึงงานบริการหลังการขายจากบริษัท Mimaki ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องพิมพ์ชั้นนำระดับโลก ให้เป็นผู้ดูแลเครื่องพิมพ์ในอุตสาหกรรมที่เป็นระบบ Flatbed UV ในปี 2019 บริษัทฯ มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาและยกระดับกระบวนการพิมพ์ในอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบใหม่ คือ UV Printing ที่มีความทันสมัย ช่วยให้การทำงานมีความ สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ในการทำงาน และเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการพิมพ์แบบเดิม เช่น Solvent, Silk Screen, Pad Screen เป็นต้น และเพื่อตอบรับความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความต้องการอยู่ตลอดเวลา

แสดงความคิดเห็น

comments