นโยบายการใช้งานเว็บไซต์

1. เว็บซินไฮเต้ไม่มีความรับผิดต่อผู้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์และบุคคลภายนอกหากเกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าในเนื้อหาของเว็บไซต์หรือการกระทำใดก็ตามที่เกิดจากการใช้เนื้อหาดังกล่าว และเพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะให้อนุญาต

2. ทางเว็บจะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นการลงโทษที่เป็นผลซึ่งเกิดจากการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ ถึงแม้ว่าเว็บซินไฮเต้จะได้รับแจ้งถึงรับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม

ขอสงวนสิทธิ์การใช้เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต

หากมีการ นำบทความไปเผยแพร่ต่อ  กรุณานำลิงก์กลับมาที่เว็บ Cynhite.com ด้วยค่ะ

Date: 07/03/2016